Cirkuliacinis praėjusių metų pabaigoje buvo 15700000000 € banknotai

Apyvartą 2012 metų pabaigoje buvo 15700000000 € banknotų, kurių bendra vertė € 912.600.000.000 (641.400.000.000), pagal Europos centrinio banko praėjusių metų ataskaitoje.

Palyginimui – 2011 tiražas siekė 14,9 milijardai banknotų, kurių bendra vertė € 888.600.000.000 (624.500.000.000).

Vertine išraiška, labiausiai apyvartoje esančių banknotų sudarė 50 € ir 500 € banknotų – po 35% ir 32% pabaigoje. Kalbant apie dažniausiai naudojamų banknotų, kurių nominali vertė yra 50 €, jie yra 41% visų apyvartoje esančių euro banknotų.

Praėjusiais metais apyvartoje esančių eurų banknotų metinėje augimo tempas vertine išraiška buvo 2,7%, o pagal skaičių – 4,9%. Didžiausias metinis augimo tempas 50 eurų banknotų – 6,5%, kita aukščiausia 20 ir 10 eurų banknotai – 4,7% ir penkių euro banknotai – 4,4%.

500 € banknotų augimo tempas, kuris anksčiau buvo svarbūs, dabar tapo neigiamas – minus 2%.

Manoma, kad 20-25% vertės, atsižvelgiant į eurų banknotų apyvartoje vyksta už euro zonos ribų, daugiausia į kaimynines šalis euro zonoje.

2012 metais euro banknotai kredito suma persiųsta ne euro zonos regionuose, palyginti su 2011 metais grynąja verte padidėjo 19%, arba 2100000000 € (1,48 mlrd JAV dolerių). Eurų banknotai, ypač didelio nominalo banknotai, nepriklausančių euro zonai šalių išlaikė esamą parduotuvė vertę ir yra naudojami atsiskaitymo operacijų tarptautinėse rinkose tikslu, atsižvelgiant į Europos centrinio banko praėjusių metų ataskaitoje.

Pernai euro monetų bendro apyvartoje padidėjo 4,4% iki € 102.000.000.000 (71700000000 JAV dolerių). Mažos vertės monetos – vienos, dviejų ir penkių centų – monetos sudarė 62% nuo bendro skaičiaus monetų apyvartoje sumos. Praėjusių metų pabaigoje monetų apyvartoje vertė buvo 23700000000 € (16,7 milijardo eurų), 2,5% daugiau nei 2011 metų pabaigoje.

Kaip pranešama, Latvija rengiasi prisijungti prie euro zonos 2014 m.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

mymoney.lt
travelmaster.lt